Last ned Utstillerfolder

LAST NED

Utstillerplass

Utstillerplass

Last ned Utstillerfolder

Trykk på knappen for å laste ned årets utstillerfolder. Alle som vil stille ut hos oss plikter å lese denne.

Meld deg på!

Trykk på knappen for a bli videresendt til vårt påmeldingsskjema.

Last ned Utstillerfolder

Trykk på knappen for å laste ned årets utstillerfolder. Alle som vil stille ut hos oss plikter å lese denne.

Meld deg på!

Trykk på knappen for a bli videresendt til vårt påmeldingsskjema.

Sammendrag av Regler:

 • Påmelding er bindende, og utstilleren er ansvarlig for å betale den totale standleien, selv om de ikke dukker opp på messen. • Standleie må betales ved ankomst før tildeling av stand.

 • Påmeldingsfristen er 15. mai.

 • Arrangøren har rett til å akseptere eller avvise påmeldinger og kan justere tildelt plass etter behov.

 • Bare produkter som er anmeldt på forhånd, kan vises på utstillingen.

 • Utstillerne kan ikke pakke ned standen før messen er over.

 • Salg av popcorn, sukkerspinn og slush er ikke tillatt

 • Plakater og lignende kan ikke settes opp på utstillingsområdet uten tillatelse fra arrangøren.

 • Bruk av film, høyttalersystemer og lignende må avklares med arrangøren og følge deres retningslinjer.

 • Utstilleren er ansvarlig for eventuelle skader på bygninger, utstyr, anlegg og personer.

 • Utstilleren må følge arrangørens og myndighetenes direktiver og godta eventuelle endringer og omplasseringer.

 • Direktesalg, ordreopptak og kontraktsslutning er tillatt.

 • Arrangøren sørger for vakthold, men er ikke ansvarlig for utstilte varer og eiendeler til tredjeparter, så utstilleren må ha egne forsikringer.

 • Standen må ryddes umiddelbart etter at utstillingen er over, og søppel må pakkes og settes ved søppelkontainere.

 • Arrangøren kan utføre oppryddingsarbeid på utstillerens regning ved forsømmelse.

 • Utstilleren må holde seg innenfor tildelt område, og brudd på reglene kan føre til bortvisning uten kompensasjon.

 • Alle påmeldere er bundet av dette reglementet.

Sammendrag av
Regler:

 • Påmelding er bindende, og utstilleren er ansvarlig for å betale den totale standleien, selv om de ikke dukker opp på messen. • Standleie må betales ved ankomst før tildeling av stand.

 • Påmeldingsfristen er 15. mai.

 • Arrangøren har rett til å akseptere eller avvise påmeldinger og kan justere tildelt plass etter behov.

 • Bare produkter som er anmeldt på forhånd, kan vises på utstillingen.

 • Utstillerne kan ikke pakke ned standen før messen er over.

 • Salg av popcorn, sukkerspinn og slush er ikke tillatt

 • Plakater og lignende kan ikke settes opp på utstillingsområdet uten tillatelse fra arrangøren.

 • Bruk av film, høyttalersystemer og lignende må avklares med arrangøren og følge deres retningslinjer.

 • Utstilleren er ansvarlig for eventuelle skader på bygninger, utstyr, anlegg og personer.

 • Utstilleren må følge arrangørens og myndighetenes direktiver og godta eventuelle endringer og omplasseringer.

 • Direktesalg, ordreopptak og kontraktsslutning er tillatt.

 • Arrangøren sørger for vakthold, men er ikke ansvarlig for utstilte varer og eiendeler til tredjeparter, så utstilleren må ha egne forsikringer.

 • Standen må ryddes umiddelbart etter at utstillingen er over, og søppel må pakkes og settes ved søppelkontainere.

 • Arrangøren kan utføre oppryddingsarbeid på utstillerens regning ved forsømmelse.

 • Utstilleren må holde seg innenfor tildelt område, og brudd på reglene kan føre til bortvisning uten kompensasjon.

 • Alle påmeldere er bundet av dette reglementet.

Adresse

Øynan 25, 3540 Nesbyen

Kontakt

Firmapost@Hallingmarken.no

48 07 03 00

Adresse

Øynan 25, 3540 Nesbyen

Kontakt

Firmapost@Hallingmarken.no

48 07 03 00

Adresse

Øynan 25, 3540 Nesbyen

Kontakt

Firmapost@Hallingmarken.no

48 07 03 00