Bestill utstillerplass

Standleie

Alle priser er eks. mva og påmeldingsavgift

Utendørs utstillingsområde

Utestand: kr 2000 for inntil 25 kvm, kr 100 pr kvm utover 25 kvm. + mva.

Landbruksutstyr og maskiner

For pris, ta kontakt med arrangør

Bruktmarked

For pris, ta kontakt med arrangør

Kort

Adgangskort, 2 kort gratis, de neste kr. 400,- pr. kort

Utstillerdetaljer

Ingen camping inne på plassen, camping må skje innenfor egen betalt stand  
(Annen vare enn den som er ført opp kan ikke selges)

Påmelding blir ikke registrert før forskuddsbetaling på standleie er betalt på kr. 1.000,-. Bankkonto 2351.05.01381. Ref. reglement

Annonsér i Hallingmarkenposten

Med en annonse i Hallingmarkenposten sørger du for å være godt synlig i forkant av arrangementet.

Annonseavtale Hallingmarkenposten

Last ned utstillerfolder 2020

Innsendt påmeldingsskjema er bindende og utstilleren hefter for den totale standleien, dette også dersom utstilleren uteblir. Standleie skal betales ved ankomst før stand blir tildelt. Påmeldingen må skje innen 15. mai 2019.

Av hensyn til messens helhet, forbeholder arrangøren seg retten til å anta eller forkaste en hvilken som helst påmelding, samt redusere påmeldt areal. Utstilleren kan komme med ønsker om standens plassering, men av hensyn til messens helhet og arealutnyttelse, er arrangøren suveren ved henvisning av plass. Bare produkter som er anmeldt kan vises på utstillingen. Nedpakking av stand skal ikke skje før messens slutt. Salg av popcorn, sukkerspinn og slush er ikke tillatt!

Plakater ol. kan ikke settes opp på utstillingsområdet uten tillatelse av arrangøren. Demonstrasjon, bruk av film, høytaleranlegg ol. må meddeles og arrangørens bestemmelser om dette må nøye overholdes. Hallingmarken kan ikke gjøres ansvarlig for skader som forårsakes av naturskade som ras, oversvømmelse, tordenvær og kraftig regnskyll. Utstilleren er ansvarlig for skader denne har påført bygninger, innredninger, anlegg og personer. Utstilleren må nøye følge arrangøren og myndighetenes direktiver og anvisninger og må godta endringer, omplassering ol. som arrangøren til enhver tid måtte finne nødvendig. På utstillers vegne er det søkt om ubegrenset ordreopptak, hvilket innebærer at direktesalg, ordre opptak og kontraktsslutning er tillatt.

Arrangøren sørger for vanlig vakthold fra kl 22.00 dagen før messens åpning og til kl 08.00 dagen etter messens slutt, men påtar seg ikke noe ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredje persons eiendeler. Utstilleren må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Når utstillingen er slutt, skal standen og utstillingsområdet ryddes omgående. Standen skal være fri for dekorasjoner, spiker, stifter, plakater etc. Søppel og avfall må pakkes i sekker, esker ol. og legges i/ settes ved utsatte søppelkontainere.

I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg retten til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers regning. Blir det slått ned staur, skal hullene etter disse tettes. Større ting som hytter, ferdighus, maskiner ol. kan etter avtale med arrangøren bli stående utover utstillingsdagene, men på eget ansvar. Enhver påmelder anses bundet av dette reglementet, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Utstiller må holde seg innenfor tildelt område. Ved brudd på reglementet risikerer utstilleren å bli bortvist. Det gis i slike tilfeller ingen kompensasjon.